. مَن . :: . اینجا بآنو میسِن از حآل می نوشت .

. اینجا بآنو میسِن از حآل می نوشت .

. نوشته هایی به افق ِصبح ِسکرانگیز ِچالوس .

. مَن .

بآنو میسِن هستم (:

همان پآییزک سابق .

قبلا [اینجا] می نوشتم .

الانم که اینجا (:

شونزده سال و اندی ، متولد بیست و هشت ِ آذر ـَم !

سنتوریست ((:

رشته ی انسانی .

دیگه چی بگم ؟! ((:

دیوآنه ها ،
به لطف ِخدآ ،
غالباً خوشند ...
+
حس ِ خوب ِ سبک شدن دارد .
درد و دل ، با کسی که ،
درد ِ دل است ...!
(:
+
می نویسم ، که شب ِ تار ،
سحر می گردد !
یک نفر مانده از این قوم ،
که بر میگردد ...